Optisyenlik


Program Yılını Seçiniz


1. Program Hakkında Genel Bilgi

 • Dili: Türkçe
  Temel Alan: Sağlık/Mesleki
  Süresi: 2 Yıl
  Methodu: Örgün
  Yeterlilik Türü: Mesleki

  2014 yılında kurulan Kapadokya Meslek Yüksekokulu Optisyenlik programı, İlk öğrencilerini 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde almış ve ilk mezunlarını ise 2016 yılında vermiştir. Program, yüksekokulun halen Nevşehir (Mustafapaşa) yerleşkesinde eğitim vermeye devam etmektedir.
 • 2. Kazanılan Derece

 • 2 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS’ye sahip öğrencilere Optisyenlik alanında önlisans derecesi verilir
 • 3. Öğrenim Düzeyi

 • Ön Lisans
 • 4. Kayıt Kabul Koşulları

 • Optisyenlik programına kayıt kabul için lise diploması ve merkezi olarak yapılan ulusal üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirmenin yapılmış olması ya da Yükseköğretim Kurulu'nun uluslararası öğrenci kabulü ile ilişkili düzenlemeleri gereğince gerekli koşulları karşılamış olması gerekmektedir.
 • 5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

 • 2 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS’ye sahip öğrencilere Optisyenlik alanında önlisans derecesi verilir
 • 6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

 • Herhangi bir yükseköğretim kurumundan daha önce alınıp başarılı olunan ders, staj vb.nin transfer başvuruları Kapadokya MYO Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Talep edilen ders, staj vb.nin transfer edilebilmesi için, daha önce alınan ders ile transfer edilecek Kapadokya MYO dersi kredilerinin eşit veya Kapadokya MYO dersi kredisinden yüksek olması; dersten başarılı olması ve devam koşulunu yerine getirmesi şartı aranır.
 • 7. Programın Amacı

 • Programın amacı; gözlük cam ve çerçevesine yönelik seçim-montaj işlemlerini bilen, bu işlemleri yapabilmek üzere gerekli optik cihazları kullanabilen, göz ve insan anatomisinin yanısıra alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde İngilizce bilgisine ve mesleğinin gerektirdiği etik anlayışa sahip Optisyenler yetiştirmektir.
 • 8. Öğretim Programı

 • 01.Dönem (D01) - Zorunlu Dersler
  01.Dönem (D01) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
  01.Dönem (D01) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  02.Dönem (D02) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
  02.Dönem (D02) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  03.Dönem (D03) - Zorunlu Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  GISL-SO02 Genel İşletme 2 0 2 4
  GOZH-SO01 Göz Hastalıkları 2 0 2 4
  ILKY-SO01 İlk Yardım 1 1 2 2
  OPTI-III-SO02 Optisyenlik - III 2 4 4 6
  OPUY-I-SO02 Optisyenlik Uygulamaları - I 0 10 5 6
  PZMY-SO01 Pazarlama ve Marka Yönetimi 2 0 2 4
  Zorunlu Dersler Toplamı 9 15 17 26
  03.Dönem (D03) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  GSAN-I-SO01 Güzel Sanatlar - I 1 1 2 2
  YING-III-SO01 İngilizce - III 2 0 2 2
  SYEG-SO01 Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz 2 0 2 2
  KLYN-SO01 Kalite Yönetimi 2 0 2 2
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4
  03.Dönem (D03) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  04.Dönem (D04) - Zorunlu Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  OPUY-II-SO02 Optisyenlik Uygulamaları - II 0 16 8 9
  OPSJ-SO01 Staj 0 17 9 8
  KONT-SO01 Kontakt Lens 2 0 2 2
  HLKI-SO01 Halkla İlişkiler 2 0 2 3
  ETKN-SO01 Etkinlik 0 0 0 0
  Zorunlu Dersler Toplamı 4 33 21 22
  04.Dönem (D04) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  GRSM-SO02 Girişimcilik 2 0 2 2
  GSAN-II-SO01 Güzel Sanatlar - II 1 1 2 2
  YING-IV-SO01 İngilizce - IV 2 0 2 2
  ISGV-SO01 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 0 2 2
  CSAG-SO01 Çevre Sağlığı 2 0 2 2
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 8
  04.Dönem (D04) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  Program AKTS Özeti
  Tüm dönemler için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 108
  Tüm dönemler için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 12
  Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı 120
 • 9. Program Yeterlilikleri

 • Bilgi
  1 Olgusal Bilgi Optisyenlik alanında temel düzey bilgiye sahiptir.
  2 Olgusal Bilgi Optisyenlikte kullanılan araç ve gereci tanımlayabilir.
  4 Kuramsal Bilgi Tarihi,sosyal,kültürel ve hukuksal sorumlulukları kavrayabilir;etik,eşitlik ve çevresel değerleri benimser ve etik kurallara uyabilir.
  6 Olgusal Bilgi Temel görme cihazları (numaralı gözlük camı, çerçeve, kontak lens vb.) hakkında bilgiye sahiptir.
  12 Olgusal Bilgi Temel optik aletler hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
  14 Olgusal Bilgi Göz,görme sağlığı ve hastalıkları temel bilgisine sahiptir.
  Beceri
  3 Uygulamalı Beceri Optisyenlik alanındaki terminolojiyi bilir ve mesleğinde kullanır.
  8 Uygulamalı Beceri Görme cihazlarının reçeteye göre seçimini, hazırlanmasını ve hastaya satışını gerçekleştirir.
  11 Uygulamalı Beceri Bilgi, iletişim teknolojisi ve diğer teknik mesleki araçları kullanabilir.
  15 Uygulamalı Beceri Optisyenlik alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahiptir.
  Yetkinlik
  5 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki yetki ve sorumluluklarını bilir ve Optisyenlik alanında görevli bir birey olarak görev hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder.
  7 İletişim ve Sosyal Yetkinlik Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilir.
  9 Alana Özgü Yetkinlik Numaralara uygun gözlük camı,lens için gerekli uygulamaları yapabilir.
  10 Öğrenme Yetkinliği Optisyenlik alanında bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle geliştirir.
  13 İletişim ve Sosyal Yetkinlik Mesleğin gerektirdiği yabancı dilleri anlayabilir ve konuşabilir.
 • 10. Ders / Prog. Yeterlilikler Matrisi

 • 11. TYYÇ/Prog. Yeterlilikler Matrisi

 • 12. Mezunların Mesleki Profili

 • Bu programdan mezun olan öğrenciler Optisyen unvanı ile kendi optik işletmelerini açabilir veya Optisyenlik işletmelerinde yönetici olarak çalışabilirler.
 • 13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

 • Program mezunları, dikey geçiş sınavı (DGS) ile Fizik lisans programını seçebilirler.
 • 14. Öğretim Programının Yapısı

 • Yılda iki dönem eğitim veren program olup, her dönemde 30 AKTS olmak üzere toplam 120 AKTS’lik ders verilmektedir.
 • 15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

 • PuanDers NotuKatsayıBaşarı Durumu
  90-100AA4Başarılı
  85-89BA3.5Başarılı
  75-84BB3Başarılı
  70-74CB2.5Başarılı
  60-69CC2Başarılı
  55-59DC1.5Koşullu Başarılı
  45-54DD1Koşullu Başarılı
  40-44FD0.5Başarısız
  00-39FF0Başarısız
  0FZ0Devamsız
 • 16. Mezuniyet Koşulları

 • Öğrencilerin mezun olabilmeleri için genel not ortalamasının 2.00 ve daha yukarı olması, en az 80 lokal/120 AKTS kredilik eğitim öğretim faaliyetini başarı ile tamamlamış olmaları gerekir.
 • 17. Eğitim Türü

 • 1.Öğretim
 • 18. Program Sorumlusu

 • Öğr. Gör. Hüseyin Yiğit