Odyometri


Program Yılını Seçiniz


1. Program Hakkında Genel Bilgi

 • Dili: Türkçe
  Temel Alan: Sağlık/Mesleki
  Süresi: 2 Yıl
  Methodu: Örgün
  Yeterlilik Türü: Mesleki

  2014 yılında kurulan Kapadokya Meslek Yüksekokulu Odyometri programı, İlk öğrencilerini 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde almış ve ilk mezunlarını ise 2016 yılında vermiştir. Program, yüksekokulun halen Nevşehir (Mustafapaşa) yerleşkesinde eğitim vermeye devam etmektedir.
 • 2. Kazanılan Derece

 • 2 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS’ye sahip öğrencilere Odyometri alanında önlisans derecesi verilir.
 • 3. Öğrenim Düzeyi

 • Ön Lisans
 • 4. Kayıt Kabul Koşulları

 • Odyometri programına kayıt kabul için lise diploması ve merkezi olarak yapılan ulusal üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirmenin yapılmış olması ya da Yükseköğretim Kurulu'nun uluslararası öğrenci kabulü ile ilişkili düzenlemeleri gereğince gerekli koşulları karşılamış olması gerekmektedir.
 • 5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

 • 2 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS’ye sahip öğrencilere Odyometri alanında önlisans derecesi verilir.
 • 6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

 • Herhangi bir yükseköğretim kurumundan daha önce alınıp başarılı olunan ders, staj vb.nin transfer başvuruları Kapadokya MYO Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Talep edilen ders, staj vb.nin transfer edilebilmesi için, daha önce alınan ders ile transfer edilecek Kapadokya MYO dersi kredilerinin eşit veya Kapadokya MYO dersi kredisinden yüksek olması; dersten başarılı olması ve devam koşulunu yerine getirmesi şartı aranır.
 • 7. Programın Amacı

 • Programın amacı, işitme kaybı ve denge bozukluğu hastalıklarının tanısı konusunda bilimsel yöntemleri (işitme ve denge testlerini) bilen, uygulayabilen, alanıyla ilgili gelişmeleri takip edebilecek düzeyde mesleki yabancı dil bilgisine sahip, bilimsel ve teknik açıdan gelişmeye açık yetkin sağlık teknikerleri yetiştirmektir.
 • 8. Öğretim Programı

 • 01.Dönem (D01) - Zorunlu Dersler
  01.Dönem (D01) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
  01.Dönem (D01) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  02.Dönem (D02) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
  02.Dönem (D02) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  03.Dönem (D03) - Zorunlu Dersler
  03.Dönem (D03) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  GSAN-I-SO01 Güzel Sanatlar - I 1 1 2 2
  YING-III-SO01 İngilizce - III 2 0 2 2
  ISGV-SO01 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 0 2 2
  KLYN-SO01 Kalite Yönetimi 2 0 2 2
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 6
  03.Dönem (D03) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  04.Dönem (D04) - Zorunlu Dersler
  04.Dönem (D04) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  GSAN-II-SO01 Güzel Sanatlar - II 1 1 2 2
  YING-IV-SO01 İngilizce - IV 2 0 2 2
  SYEG-SO01 Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz 2 0 2 2
  CSAG-SO01 Çevre Sağlığı 2 0 2 2
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 6
  04.Dönem (D04) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  Program AKTS Özeti
  Tüm dönemler için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 108
  Tüm dönemler için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 12
  Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı 120
 • 9. Program Yeterlilikleri

 • Bilgi
  1 Olgusal Bilgi Kulak anatomisini ve fizyolojisini bilir, patolojik anatomik oluşumları tanımlayabilir.
  11 Kuramsal Bilgi Kalitenin geliştirilmesi ve kalite standartları konusunda bilgi sahibidir.
  13 Olgusal Bilgi Tarihi, sosyal, kültürel ve hukuksal sorumlulukları kavrayabilir; etik,eşitlik ve çevresel değerleri benimser.
  Yetkinlik
  2 İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alanı ile ilgili konularda hasta ve hasta yakınlarıyla iletişim kurabilir, ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirebilir.
  3 Alana Özgü Yetkinlik İşitme değerlendirilmesinde yapılması gereken işlem basamaklarını uygulayabilir.
  5 Alana Özgü Yetkinlik Odyolojik acilleri tanımlar, hastaya yaklaşımı bilir.
  10 Alana Özgü Yetkinlik Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir, mesleki yetki ve sorumluluklarını bilir.
  12 Öğrenme Yetkinliği Çocukluk çağında ortaya çıkan işitme kayıplarında erken tanının önemini kavrayabilir.
  14 İletişim ve Sosyal Yetkinlik Mesleğin gerektirdiği yabancı dillerde konuşur, anlar ve uygulayabilir.
  15 Öğrenme Yetkinliği Kendisini geliştirmeye yönelik ulusal ve evrensel çalışmaları izleyip takip edebilir.
  Beceri
  4 Uygulamalı Beceri İşitme değerlendirilmesinde kullanılan testlerin özellikleri bilgisine sahiptir ve uygulayabilir.
  6 Uygulamalı Beceri Ses,denge ve konuşma bozukluklarındaki yaklaşımlar,testleri ve uygulamaları yürütebilir.
  7 Uygulamalı Beceri Yenidoğan işitme testleri bilgisine sahiptir ve uygulayabilir.
  8 Bilişsel Beceri KBB hastalıklarının tanımını bilir ve işitme ile ilişkilerini değerlendirebilir.
  9 Bilişsel Beceri Sesin özelliklerini bilebilir ve mesleğindeki önemini kavrayabilir.İşitme cihazlarının teknik özelliklerini ve endikasyonlarını tanımlayabilir.
 • 10. Ders / Prog. Yeterlilikler Matrisi

 • 11. TYYÇ/Prog. Yeterlilikler Matrisi

 • 12. Mezunların Mesleki Profili

 • Program mezunları, kamu veya özel hastanelerin KBB kliniklerine bağlı Odyoloji ünitelerinde tetkik yapabilmekte olup, doğum üniteleri olan hastanelerde ise, yenidoğan işitme taraması programında görev alabilmektedirler.
 • 13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

 • Program mezunları, dikey geçiş sınavı (DGS) ile aşağıdaki lisans programlarını seçebilirler.
  • Fizik
  • Odyoloji
  • İşitme Engelliler Öğretmenliği
 • 14. Öğretim Programının Yapısı

 • Yılda iki dönem eğitim veren program olup, her dönemde 30 AKTS olmak üzere toplam 120 AKTS’lik ders verilmektedir.
 • 15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

 • PuanDers NotuKatsayıBaşarı Durumu
  90-100AA4Başarılı
  85-89BA3.5Başarılı
  75-84BB3Başarılı
  70-74CB2.5Başarılı
  60-69CC2Başarılı
  55-59DC1.5Koşullu Başarılı
  45-54DD1Koşullu Başarılı
  40-44FD0.5Başarısız
  00-39FF0Başarısız
  0FZ0Devamsız
 • 16. Mezuniyet Koşulları

 • Öğrencilerin mezun olabilmeleri için genel not ortalamasının 2.00 ve daha yukarı olması, en az 80 lokal/120 AKTS kredilik eğitim öğretim faaliyetini başarı ile tamamlamış olmaları gerekir.
 • 17. Eğitim Türü

 • 1.Öğretim
 • 18. Program Sorumlusu

 • Öğr. Gör. Serap Uçar