Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (İST)


Program Yılını Seçiniz


1. Program Hakkında Genel Bilgi

 • Dili: İngilizce
  Temel Alan: Ulaştırma Hizmetleri/Akademik
  Süresi: 2 Yıl
  Methodu: Örgün
  Yeterlilik Türü: Akademik

  İlk olarak 2009 yılında Nevşehir yerleşkede kurulan Kapadokya Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) programı, ilk öğrencilerini 2009-2010 eğitim-öğretim döneminde almış olup ilk mezunlarını 2012 yılında vermiştir.
  2011 yılında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın onayıyla İstanbul Sabiha Gökçen yerleşkesinde de açılan ve ilk öğrencilerini alan program, bu yerleşkedeki ilk mezunlarını 2014 yılında vermiştir. Program, hem Nevşehir hem de İstanbul yerleşkelerinde sömestr sistemiyle eğitim vermeye devam etmektedir. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) programının eğitim dili Türkçe olup derslerin %30’u İngilizce olarak verilmektedir.
 • 2. Kazanılan Derece

 • 2 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS’ye sahip öğrencilere Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) alanında önlisans derecesi verilir.
 • 3. Öğrenim Düzeyi

 • Ön Lisans
 • 4. Kayıt Kabul Koşulları

 • Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) programına kayıt kabul için lise diploması ve merkezi olarak yapılan ulusal üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirmenin yapılmış olması ya da Yükseköğretim Kurulu'nun uluslararası öğrenci kabulü ile ilişkili düzenlemeleri gereğince gerekli koşulları karşılamış olması gerekmektedir.
 • 5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

 • 2 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS’ye sahip öğrencilere Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) alanında önlisans derecesi verilir.
 • 6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

 • Herhangi bir yükseköğretim kurumundan daha önce alınıp başarılı olunan ders, staj vb.nin transfer başvuruları Kapadokya MYO Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Talep edilen ders, staj vb.nin transfer edilebilmesi için, daha önce alınan ders ile transfer edilecek Kapadokya MYO dersi kredilerinin eşit veya Kapadokya MYO dersi kredisinden yüksek olması; dersten başarılı olması ve devam koşulunu yerine getirmesi şartı aranır.
 • 7. Programın Amacı

 • Sivil havacılık sektörü ile ilgili mevzuata hâkim olan ve bu mevzuatın öngördüğü kuralları uygulayabilen; sivil havacılık sektörünün ekonomik yapısını ve diğer sektörlerle olan ilişkilerini analiz edebilen; liderlik, iletişim, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerileri gelişmiş, uluslararası çalışma kültürü içerisinde kendini ifade edebilecek ve işin gerekliliklerini yerine getirebilecek düzeyde yabancı dil bilen; iş hayatında kullanılan bilişim teknolojilerine hâkim; araştırmacı ve öğrenmeye açık kişilik yapısına sahip; havaalanları, havayolu ve handing işletmelerinde uçağın operasyonel işletimini ulusal ve uluslararası emniyet standartları çerçevesinde optimum maliyet ve zaman kısıtları içerisinde gerçekleştirebilecek; gerekli havacılık ve işletme bilgisiyle donanmış nitelikli mezunlar yetiştirmektir.
 • 8. Öğretim Programı

 • 01.Dönem (D01) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  GSAN-I-SO01 Güzel Sanatlar - I 1 1 2 2
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 2
  01.Dönem (D01) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  02.Dönem (D02) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  GSAN-II-SO01 Güzel Sanatlar - II 1 1 2 2
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 2
  02.Dönem (D02) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  03.Dönem (D03) - Zorunlu Dersler
  03.Dönem (D03) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
  03.Dönem (D03) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  04.Dönem (D04) - Zorunlu Dersler
  04.Dönem (D04) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
  04.Dönem (D04) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  Program AKTS Özeti
  Tüm dönemler için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 116
  Tüm dönemler için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 4
  Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı 120
 • 9. Program Yeterlilikleri

 • Bilgi
  1 Olgusal Bilgi Uluslararası ve ulusal alanda hava araçlarını tanımlayabilir; havacılık faaliyetlerini betimler.
  2 Olgusal Bilgi Yer hizmetlerini, departmanlarını ve ekipmanları tanır; ramp emniyeti ve apron kurallarını bilir.
  5 Olgusal Bilgi Havacılık ile meteoroloji arasındaki ilişki ve METAR, SPECI, TAF, AIRMET, SIGMET raporları hakkında bilgi sahibidir.
  6 Olgusal Bilgi Havacılık emniyetine ilişkin temel kavramları, insan performansını etkileyen faktörleri öğrenir; insan faktörleri modelleri ile hata yönetim modelleri hakkında farkındalığa sahiptir.
  8 Olgusal Bilgi Uluslararası havacılık kuruluşları, kuruluş düzenlemeleri, yolcu ve seyahat hakkında tüm kavramları bilir.
  9 Olgusal Bilgi Tehlikeli maddeler, kargo, paketleme, etiketleme ve yükleme kurallarını öğrenir.
  12 Olgusal Bilgi Tarihi, sosyal, kültürel ve hukuksal sorumlulukları kavrar; etik, eşitlik ve çevresel değerleri benimser.
  Yetkinlik
  3 Alana Özgü Yetkinlik Havayolu işletmelerinin yakıt maliyeti yönetimi konusunda yüklemede uyguladığı politikalar hakkında farkındalığa sahiptir.
  7 Alana Özgü Yetkinlik Biletleme paket programlarını tanır; sistemden rezervasyon ve satış yapar.
  11 İletişim ve Sosyal Yetkinlik Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olur.
  13 İletişim ve Sosyal Yetkinlik Mesleğin gerektirdiği yabancı dillerde konuşur, anlar ve uygular.
  15 Alana Özgü Yetkinlik Bir işletmenin bilançosunu ve gelir tablosunu inceleyip yorumlar.
  Beceri
  4 Uygulamalı Beceri Günlük ticari faaliyetlerde sorunlara karşı pratik çözüm bulur ve doğru karar verebilir.
  10 Uygulamalı Beceri Bilgi, iletişim teknolojisi ve diğer teknik mesleki araçları kullanabilme becerisi kazanır.
  14 Uygulamalı Beceri Sunuş tekniklerini uygulayabilir.
 • 10. Ders / Prog. Yeterlilikler Matrisi

 • 11. TYYÇ/Prog. Yeterlilikler Matrisi

 • 12. Mezunların Mesleki Profili

 • Bu programdan mezun olanlar, havaalanları, havayolu ve hava kargo işletmeleri, yer hizmetleri işletmelerinde ve ikram hizmeti veren işletmelerde iş imkânına sahiptirler.
 • 13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

 • Program mezunları, dikey geçiş sınavı (DGS) ile aşağıdaki lisans programlarını seçebilirler.
  • Havacılık İşletmeciliği
  • İşletme
  • Lojistik Yönetimi
  • Seyahat İşletmeciliği
  • Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
  • Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
  • Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
  • Ulaştırma ve Lojistik
  • Uluslararası Lojistik
  • Turizm İşletmeciliği
 • 14. Öğretim Programının Yapısı

 • Yılda iki dönem eğitim veren program olup, her dönemde 30 AKTS olmak üzere toplam 120 AKTS’lik ders verilmektedir. Programda zorunlu İngilizce hazırlık eğitimi bulunmaktadır.
 • 15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

 • 90-100 AA 4.0 BAŞARILI
  85-89 BA 3.5 BAŞARILI
  75-84 BB 3.0 BAŞARILI
  70-74 CB 2.5 BAŞARILI
  60-69 CC 2.0 BAŞARILI
  55-59 DC 1.5 KOŞULLU BAŞARILI
  45-54 DD 1.0 KOŞULLU BAŞARILI
  40-44 FD 0.5 BAŞARISIZ
  00-39 FF 0.0 BAŞARISIZ
  0 FZ 0.0 DEVAMSIZ
 • 16. Mezuniyet Koşulları

 • Öğrencilerin mezun olabilmeleri için genel not ortalamasının 2.00 ve daha yukarı olması, en az 80 lokal/120 AKTS kredilik eğitim öğretim faaliyetini başarı ile tamamlamış olmaları gerekir.
 • 17. Eğitim Türü

 • 1.Öğretim
 • 18. Program Sorumlusu

 • Öğr. Gör. Tuğba Turan

  Email: tugba.turan@kapadokya.edu.tr
  Telefon: 0216 588 0010

  Görüşme Saatleri
  Hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında