Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik


Program Yılını Seçiniz


1. Program Hakkında Genel Bilgi

 • Dili: Türkçe
  Temel Alan: Sağlık/Mesleki
  Süresi: 2 Yıl
  Methodu: Örgün
  Yeterlilik Türü: Mesleki

  2018 yılında kurulan Kapadokya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı, ilk öğrencilerini 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde almıştır. Sömestr sistemiyle eğitim veren program, yüksekokulun Nevşehir (Ürgüp) yerleşkesinde eğitim hayatına devam etmektedir.
 • 2. Kazanılan Derece

 • 2 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS’ye sahip öğrencilere Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında ön lisans derecesi verilir.
 • 3. Öğrenim Düzeyi

 • Ön Lisans
 • 4. Kayıt Kabul Koşulları

 • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Program’ına kayıt kabul için lise diploması ve merkezi olarak yapılan ulusal üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirmenin yapılmış olması ya da Yükseköğretim Kurulu'nun uluslararası öğrenci kabulü ile ilişkili düzenlemeleri gereğince gerekli koşulları karşılamış olması gerekmektedir.
 • 5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

 • 6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

 • Herhangi bir yükseköğretim kurumundan daha önce alınıp başarılı olunan ders, staj vb.nin transfer başvuruları Kapadokya MYO Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Talep edilen ders, staj vb.nin transfer edilebilmesi için, daha önce alınan ders ile transfer edilecek Kapadokya MYO dersi kredilerinin eşit veya Kapadokya MYO dersi kredisinden yüksek olması; dersten başarılı olması ve devam koşulunu yerine getirmesi şartı aranır.
 • 7. Programın Amacı

 • Tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında yapılan bilimsel araştırmalardan elde edilen bulguların derlenmesi, düzene konması ve araştırmacıların hizmetine sunulması konularında ihtiyaç duyulan sağlık personelini yetiştirmektir.
 • 8. Öğretim Programı

 • 01.Dönem (D01) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  GSAN-I-SO01 Güzel Sanatlar - I 1 1 2 2
  SYO101 Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz - I 2 0 2 2
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 2
  01.Dönem (D01) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  02.Dönem (D02) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  GSAN-II-SO01 Güzel Sanatlar - II 1 1 2 2
  SYO102 Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz - II 2 0 2 2
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 2
  02.Dönem (D02) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  03.Dönem (D03) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  ARYT-SO02 Araştırma Yöntemleri 2 0 2 3
  CSAG-SO01 Çevre Sağlığı 2 0 2 2
  DKSY-SO03 Güzel ve Etkili Konuşma 2 0 2 3
  YING-III-SO01 İngilizce - III 2 0 2 2
  SOSO-SO01 Sosyal Sorunlar 2 0 2 3
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 8
  03.Dönem (D03) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  04.Dönem (D04) - Zorunlu Dersler
  04.Dönem (D04) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  KLYN-SO01 Kalite Yönetimi 2 0 2 2
  YING-IV-SO01 İngilizce - IV 2 0 2 2
  ILKY-SO01 İlk Yardım 1 1 2 2
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4
  04.Dönem (D04) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  Program AKTS Özeti
  Tüm dönemler için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 104
  Tüm dönemler için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 16
  Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı 120
 • 9. Program Yeterlilikleri

 • Bilgi
  1 Kuramsal Bilgi Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında temel düzeyde kuramsal bilgiye sahip olur.
  3 Olgusal Bilgi Sağlık Hizmetleri ile ilgili konularda hasta hakları, sosyal sorumluluk,evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilgi ve bilincine sahip olur.
  7 Olgusal Bilgi Hastaneyle ilgili kavramları öğrenir, iç ve dış çevre ilişkisi hakkında bilgi sahibi olur ve hastanenin fonksiyonları ile özelliklerini bilir.
  12 Olgusal Bilgi Personel, bütçe, döner sermaye, yazı işleri, sekreterlikler ve laboratuarlar hakkında bilgi sahibi olur ve hastane işleyişini genel hatları ile öğrenir.
  14 Olgusal Bilgi Tarihi, sosyal, kültürel ve hukuksal sorumlulukları kavrayabilir; etik, eşitlik ve çevresel değerleri benimser.
  Yetkinlik
  2 Alana Özgü Yetkinlik Görev yapacağı alanda gerekli tıbbi terminolojiyi bilir,hakim olur ve etkin bir şekilde kullanır.
  4 Alana Özgü Yetkinlik Sağlık hukuku ve mevzuatı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.
  6 Alana Özgü Yetkinlik Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda ilk yardım konusunda yetkinlik kazanır.
  9 İletişim ve Sosyal Yetkinlik Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenikleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
  13 İletişim ve Sosyal Yetkinlik Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahiptir.
  Beceri
  5 Bilişsel Beceri Yazışma ve dosyalama tekniklerine hakim olur ve etkin bir şekilde kullanır.
  8 Uygulamalı Beceri Temel istatistik sorunlarını kendi başına çözebilme ve yorumlayabilme becerisine sahip olur.
  10 Bilişsel Beceri Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçer ve etkin kullanır.
  11 Uygulamalı Beceri On parmak metotlu yazma tekniklerini öğrenir ve rakam, işaret ile sembolleri kuralına uygun vuruş yaparak yazabilme becerisi kazanır.
  15 Uygulamalı Beceri Bilgi, iletişim teknolojisi ve diğer teknik mesleki araçları kullanabilir.
 • 10. Ders / Prog. Yeterlilikler Matrisi

 • 11. TYYÇ/Prog. Yeterlilikler Matrisi

 • 12. Mezunların Mesleki Profili

 • Mezunlar, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında, özel ve kamuya ait sağlık kuruluşlarında, Sosyal Güvenlik Kurumunda, özel sigorta şirketlerinde, ilaç şirketlerinde ve diğer sağlık kuruluşlarında tıbbi / idari birimlerinde ve tıbbi yazılım (tıbbi dergi, bülten, abstrak vb.) şirketlerinde görev alabilirler.
 • 13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

 • Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile öğrenciler lisans eğitimine devam etmektedirler. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı mezunu öğrenciler İşletme, Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Yönetimi Lisans programlarında lisans tamamlayabilmektedirler.
 • 14. Öğretim Programının Yapısı

 • Yılda iki dönem eğitim veren program olup, her dönemde 30 AKTS olmak üzere toplam 120 AKTS’lik ders verilmektedir.
 • 15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

 • PuanDers NotuKatsayıBaşarı Durumu
  90-100AA4Başarılı
  85-89BA3.5Başarılı
  75-84BB3Başarılı
  70-74CB2.5Başarılı
  60-69CC2Başarılı
  55-59DC1.5Koşullu Başarılı
  45-54DD1Koşullu Başarılı
  40-44FD0.5Başarısız
  00-39FF0Başarısız
  0FZ0Devamsız
 • 16. Mezuniyet Koşulları

 • Programda belirtilen dersleri başarılı ile geçmeleri, toplam otuz günlük stajı başarı ile tamamlamaları gerekmektedir. Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) başarıyla tamamlayarak 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalamasını elde etmek gerekmektedir.
 • 17. Eğitim Türü

 • 1.Öğretim
 • 18. Program Sorumlusu