Ağız ve Diş Sağlığı


Program Yılını Seçiniz


1. Program Hakkında Genel Bilgi

 • Dili: Türkçe
  Temel Alan: Sağlık/Mesleki
  Süresi: 2 Yıl
  Methodu: Örgün
  Yeterlilik Türü: Mesleki

  2013 yılında kurulan Kapadokya Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Programı, ilk öğrencilerini 2013-2014 eğitim-öğretim döneminde almıştır ve ilk mezunlarını 2015 yılında vermiştir. 2013 yılında Nevşehir yerleşkesinde trimestir eğitim sistemi ile faaliyete başlayan program, 2015-2016 akademik yılı itibariyle sömestr sistemiyle eğitim hayatına devam etmektedir.
 • 2. Kazanılan Derece

 • 2 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS’ye sahip öğrencilere Ağız ve Diş Sağlığı alanında önlisans derecesi verilir.
 • 3. Öğrenim Düzeyi

 • Ön Lisans
 • 4. Kayıt Kabul Koşulları

 • Ağız ve Diş Sağlığı programına kayıt kabul için lise diploması ve merkezi olarak yapılan ulusal üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirmenin yapılmış olması ya da Yükseköğretim Kurulu'nun uluslararası öğrenci kabulü ile ilişkili düzenlemeleri gereğince gerekli koşulları karşılamış olması gerekmektedir.
 • 5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

 • 2 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS’ye sahip öğrencilere Ağız ve Diş Sağlığı alanında önlisans derecesi verilir.
 • 6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

 • Herhangi bir yükseköğretim kurumundan daha önce alınıp başarılı olunan ders, staj vb.nin transfer başvuruları Kapadokya MYO Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Talep edilen ders, staj vb.nin transfer edilebilmesi için, daha önce alınan ders ile transfer edilecek Kapadokya MYO dersi kredilerinin eşit veya Kapadokya MYO dersi kredisinden yüksek olması; dersten başarılı olması ve devam koşulunu yerine getirmesi şartı aranır.
 • 7. Programın Amacı

 • Programın amacı; kamu ve özel sektörde tercih edilen saygın, nitelikli, uluslararası düzeyde donanımlı ağız ve diş sağlığı teknikerleri yetiştirmektir.
 • 8. Öğretim Programı

 • 01.Dönem (D01) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
  01.Dönem (D01) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  02.Dönem (D02) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
  02.Dönem (D02) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  03.Dönem (D03) - Zorunlu Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  DHHB-SO01 Diş Hekimliğinde Hastalıklar Bilgisi 3 0 3 4
  ADFR-SO01 Farmakoloji 2 0 2 3
  KUAD-II-SO01 Klinik Uygulama - II 0 16 8 9
  MLBG-II-SO01 Maddeler Bilgisi - II 2 0 2 3
  TBED-SO03 Tıbbi Etik ve Deontoloji 2 0 2 3
  ILKY-SO01 İlk Yardım 1 1 2 2
  Zorunlu Dersler Toplamı 10 17 19 24
  03.Dönem (D03) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  CSAG-SO01 Çevre Sağlığı 2 0 2 2
  GSAN-I-SO01 Güzel Sanatlar - I 1 1 2 2
  YING-III-SO01 İngilizce - III 2 0 2 2
  ISGV-SO01 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 0 2 2
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 6
  03.Dönem (D03) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  04.Dönem (D04) - Zorunlu Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  DABI-SO01 Davranış Bilimleri 2 0 2 2
  ETKN-SO01 Etkinlik 0 0 0 0
  HTKS-SO01 Hasta ve Tedavi Kayıt Sistemleri 2 0 2 3
  KUAD-III-SO01 Klinik Uygulama - III 0 16 8 9
  SYON-SO03 Sağlık Yönetimi 2 0 2 3
  EHAS-SO03 Enfeksiyon Hastalıkları 2 0 2 3
  ADSJ-II-SO01 Staj - II 0 11 6 6
  Zorunlu Dersler Toplamı 8 27 22 26
  04.Dönem (D04) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  GSAN-II-SO01 Güzel Sanatlar - II 1 1 2 2
  KLYN-SO01 Kalite Yönetimi 2 0 2 2
  YING-IV-SO01 İngilizce - IV 2 0 2 2
  SYEG-SO01 Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz 2 0 2 2
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4
  04.Dönem (D04) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  Program AKTS Özeti
  Tüm dönemler için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 110
  Tüm dönemler için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 10
  Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı 120
 • 9. Program Yeterlilikleri

 • Bilgi
  1 Kuramsal Bilgi Ağız ve Diş Sağlığı Programı alanında temel düzeyde kuramsal bilgiye sahiptir.
  11 Kuramsal Bilgi Mesleki bilgisini devamlı araştırma, geliştirme ve eleştirel yaklaşımı kullanarak yaşam boyu öğrenme ilkesini hedefler.
  15 Kuramsal Bilgi Multidisipliner yaklaşımla hareket edebilme gerekliliğini benimser.
  Yetkinlik
  2 Alana Özgü Yetkinlik Görev yapacağı alanda gerekli tıbbi terminolojiyi bilir ve kullanır.
  3 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Diş hekimi ile beraber ekip oluşturur ve ekip çalışmasını yürütür.
  6 Alana Özgü Yetkinlik Alanıyla ilgili anamnez alabilir, hasta dosyası hazırlar ve bu konularda yeterli bilgiye sahiptir.
  8 İletişim ve Sosyal Yetkinlik Mesleğin gerektirdiği yabancı dillerde konuşur, anlar ve uygular.
  10 Alana Özgü Yetkinlik Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını etkin bir şekilde kullanır.
  12 Öğrenme Yetkinliği Ağız ve Diş Sağlığı Programı ile ilgili Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri takip eder.
  14 İletişim ve Sosyal Yetkinlik Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilir.
  Beceri
  4 Uygulamalı Beceri Ağız ve Diş Sağlığı Programı alanında ilgili alet ve ekipmanı tanır ve kullanır.
  5 Bilişsel Beceri Alanıyla ilgili bilgiler doğrultusunda cihaz arızasıyla ilgili sorunları tanımlayabilir,sorunların giderilmesi için gerekli bilgiye sahiptir.
  7 Uygulamalı Beceri Ağız ve Diş Sağlığı Programı alanında temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda sterilizasyon ve dezenfeksiyon çalışmalarında sorumluluk alır.
  9 Bilişsel Beceri Tarihi, sosyal, kültürel ve hukuksal sorumlulukları kavrar; etik, eşitlik ve çevresel değerleri benimser ve uygular.
  13 Uygulamalı Beceri Aldığı temel düzeyde kuramsal bilgiyi çevre ve halk sağlığını koruma konusunda uygular.
 • 10. Ders / Prog. Yeterlilikler Matrisi

 • 11. TYYÇ/Prog. Yeterlilikler Matrisi

 • 12. Mezunların Mesleki Profili

 • Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler “Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri” unvanı ile diş hastanelerinde, ağız ve diş sağlığı merkezlerinde, diş klinikleri ve muayenehanelerinde, hastanelerin diş sağlığı ile ilgili birimlerinde görev alabilmektedirler.
 • 13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

 • Program mezunları, dikey geçiş sınavı (DGS) ile Sağlık İdaresi ve Sağlık Yönetimi lisans programlarını seçebilirler.
 • 14. Öğretim Programının Yapısı

 • Yılda iki dönem eğitim veren program olup, her dönemde 30 AKTS olmak üzere toplam 120 AKTS’lik ders verilmektedir.
 • 15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

 • PuanDers NotuKatsayıBaşarı Durumu
  90-100AA4Başarılı
  85-89BA3.5Başarılı
  75-84BB3Başarılı
  70-74CB2.5Başarılı
  60-69CC2Başarılı
  55-59DC1.5Koşullu Başarılı
  45-54DD1Koşullu Başarılı
  40-44FD0.5Başarısız
  00-39FF0Başarısız
  0FZ0Devamsız
 • 16. Mezuniyet Koşulları

 • Öğrencilerin mezun olabilmeleri için genel not ortalamasının 2.00 ve daha yukarı olması, en az 80 lokal/120 AKTS kredilik eğitim öğretim faaliyetini başarı ile tamamlamış olmaları gerekir.
 • 17. Eğitim Türü

 • 1.Öğretim
 • 18. Program Sorumlusu

 • Öğr. Gör. Penbe Sayın Nazem