Uçuş Harekat Yöneticiliği


Program Yılını Seçiniz


1. Program Hakkında Genel Bilgi

 • Dili: İngilizce
  Temel Alan: Ulaştırma Hizmetleri/Akademik
  Süresi: 2 Yıl
  Methodu: Örgün
  Yeterlilik Türü: Akademik

  2015 yılında kurulan Kapadokya Meslek Yüksekokulu Uçuş Harekat Yöneticiliği programı, ilk öğrencilerini 2015-2016 akademik yılında almış, ilk mezunlarını ise 2018 yılında verecektir. Program halen İstanbul Sabiha Gökçen yerleşkesinde eğitim vermeye devam etmektedir.
 • 2. Kazanılan Derece

 • 2 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS’ye sahip öğrencilere Uçuş Harekat Yöneticiliği alanında önlisans derecesi verilir.
 • 3. Öğrenim Düzeyi

 • Ön Lisans
 • 4. Kayıt Kabul Koşulları

 • Uçuş Harekat Yöneticiliği programına kayıt kabul için lise diploması ve merkezi olarak yapılan ulusal üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirmenin yapılmış olması ya da Yükseköğretim Kurulu'nun uluslararası öğrenci kabulü ile ilişkili düzenlemeleri gereğince gerekli koşulları karşılamış olması gerekmektedir. Ayrıca programa alınacak öğrencilerin dikkat etmesi gereken özel koşul/açıklama için bkz. ÖSYM kılavuzu 875 numaralı açıklama.
 • 5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

 • 2 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS’ye sahip öğrencilere Uçuş Harekat Yöneticiliği alanında önlisans derecesi verilir.
 • 6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

 • Herhangi bir yükseköğretim kurumundan daha önce alınıp başarılı olunan ders, staj vb.nin transfer başvuruları Kapadokya MYO Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Talep edilen ders, staj vb.nin transfer edilebilmesi için, daha önce alınan ders ile transfer edilecek Kapadokya MYO dersi kredilerinin eşit veya Kapadokya MYO dersi kredisinden yüksek olması; dersten başarılı olması ve devam koşulunu yerine getirmesi şartı aranır.
 • 7. Programın Amacı

 • Programın amacı; her türlü sivil hava aracının uçuş operasyonunun ulusal ve uluslararası sivil havacılık standartlarına uygun olarak planlanmasını, uygulanmasını, takibini, yönetimini, kontrolünü sağlayacak donanıma sahip ara insan gücünü yetiştirmektir.
 • 8. Öğretim Programı

 • 01.Dönem (D01) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  GSAN-I-SO01 Güzel Sanatlar - I 1 1 2 2
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 2
  01.Dönem (D01) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  02.Dönem (D02) - Zorunlu Dersler
  02.Dönem (D02) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  GSAN-II-SO01 Güzel Sanatlar - II 1 1 2 2
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 2
  02.Dönem (D02) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  03.Dönem (D03) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
  03.Dönem (D03) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  04.Dönem (D04) - Zorunlu Dersler
  04.Dönem (D04) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
  04.Dönem (D04) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  Program AKTS Özeti
  Tüm dönemler için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 116
  Tüm dönemler için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 4
  Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı 120
 • 9. Program Yeterlilikleri

 • Beceri
  1 Bilişsel Beceri Uçuş planlama gerekliliklerini ve safhalarını uygular
  3 Uygulamalı Beceri Hava araçlarının performansları çerçevesinde uygun planlama yapabilir.
  8 Uygulamalı Beceri Tehlikeli maddeler, kargo, paketleme, etiketleme ve yükleme kurallarının farkındadır ve gerekli uygulamaları yapabilir.
  9 Uygulamalı Beceri Bilgi, iletişim teknolojisi ve diğer teknik mesleki araçları kullanabilir.
  11 Bilişsel Beceri Tarihi, sosyal, kültürel ve hukuksal sorumlulukları kavrar; etik, eşitlik ve çevresel değerleri benimser ve uygular.
  13 Uygulamalı Beceri Sunuş tekniklerini uygular.
  Bilgi
  2 Kuramsal Bilgi Seyrüsefer ve yardımcı sistemlerini bilir.
  5 Kuramsal Bilgi Havacılık ile meteoroloji arasındaki ilişki ve METAR, SPECI, TAF, AIRMET, SIGMET raporları hakkında bilgilidir.
  6 Kuramsal Bilgi Havacılık emniyetine ilişkin temel kavramları, insan performansını etkileyen faktörler konusuna vakıftır; insan faktörleri modelleri ile hata yönetim modelleri hakkında farkındalık sahibidir.
  7 Kuramsal Bilgi Uluslararası havacılık kuruluşları, otoritelerin düzenlemeleri, uçuş operasyonu hakkındaki tüm kavramları bilir.
  Yetkinlik
  4 Alana Özgü Yetkinlik Günlük operasyonel faaliyetlerde sorunlara karşı pratik çözüm bulur ve doğru karar verebilir.
  10 İletişim ve Sosyal Yetkinlik Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilir.
  12 İletişim ve Sosyal Yetkinlik Mesleğin gerektirdiği yabancı dillerde konuşur, anlar ve uygular.
 • 10. Ders / Prog. Yeterlilikler Matrisi

 • 11. TYYÇ/Prog. Yeterlilikler Matrisi

 • 12. Mezunların Mesleki Profili

 • Yüksekokulumuz tarafından geliştirilen Uçuş Harekât Yöneticiliği programından mezun olan öğrenciler, havayolu işletmeleri (yolcu – kargo) ve temsil/gözetim şirketlerinde iş imkanı bulabilmektedirler.
 • 13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

 • Bu programa ait sınavsız geçiş yapılabilecek alanlar henüz ÖSYM tarafından açıklanmamıştır.
 • 14. Öğretim Programının Yapısı

 • Yılda iki dönem eğitim veren program olup, her dönemde 30 AKTS olmak üzere toplam 120 AKTS’lik ders verilmektedir. Programda zorunlu İngilizce hazırlık eğitimi bulunmaktadır.
 • 15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

 • 90-100 AA 4.0 BAŞARILI
  85-89 BA 3.5 BAŞARILI
  75-84 BB 3.0 BAŞARILI
  70-44 CB 2.5 BAŞARILI
  60-69 CC 2.0 BAŞARILI
  55-59 DC 1.5 KOŞULLU BAŞARILI
  45-54 DD 1.0 KOŞULLU BAŞARILI
  40-44 FD 0.5 BAŞARISIZ
  00-39 FF 0.0 BAŞARISIZ
  0 FZ 0.0 DEVAMSIZ
 • 16. Mezuniyet Koşulları

 • Öğrencilerin mezun olabilmeleri için genel not ortalamasının 2.00 ve daha yukarı olması, en az 80 lokal/120 AKTS kredilik eğitim öğretim faaliyetini başarı ile tamamlamış olmaları gerekir.
 • 17. Eğitim Türü

 • 1.Öğretim
 • 18. Program Sorumlusu

 • Öğr. Gör. Semih Güray

  Email: semih.guray@kapadokya.edu.tr
  Telefon: 0216 588 0010

  Görüşme Saatleri
  Hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında